Benchmarken en leerlingprognoses: artikel in Basisschoolmanagement

In het meinummer van het tijdschrift Basisschoolmanagement  is van mijn hand een artikel verschenen over het benchmarken en prognosticeren van leerlingaantallen. In het artikel ga ik in op de noodzaak en manieren om niet alleen de absolute, maar ook de relatieve ontwikkeling van het aantal leerlingen in beeld te brengen: benchmarken. Op basis daar van, zijn langs verschillende lijnen prognoses op te stellen. Omdat deze prognoses bijna altijd uiteen lopen, vormen zij de basis voor een gesprek tussen bestuurder en schoolleider over wat reĆ«el is. Lees het hele artikel hier.

Prognoses kunnen behoorlijk uiteen lopen. Tijd voor een gesprek tussen directie en bestuur.
Prognoses kunnen behoorlijk uiteen lopen. Tijd voor een gesprek tussen directie en bestuur.

In een eerder blog schreef ik al over “meten is weten“, monitoring van het onderwijs. Hierin bepleit ik dat scholen meer de regie in handen nemen, door zelf na te denken welke kengetallen relevant zijn.

In februari publiceerde Basisschoolmanagement een artikel dat ik samen met Iris van Veen schreef over scenarioplanning in het onderwijs. In dit artikel beschrijven we een methode om via gestructureerde verkenningen beter voorbereid te zijn op toekomstige ontwikkelingen.

Meer weten? Neem contact op, ik kom met plezier vrijblijvend kennismaken.