Blog

Het studentenhuiskeuken-effect, of: wat te doen met 375 miljoen

Joris Luyendijk schreef een paar jaar geleden een heel aardig boekje over de onderliggende drijfveren achter de financiële crisis: “dit kan niet waar zijn”. Hij fileert haarfijn hoe het systeem van banken en andere financiële bedrijven zo is ingericht dat …

De Staat van het Onderwijs

Op 12 april publiceerde de Inspectie ‘De staat van het Onderwijs 2016’. Hierin wordt jaarlijks gekeken naar de stand van zaken in het onderwijs. Vooral de verschillen tussen vergelijkbare scholen trekken de aandacht. Uiteraard kijk ik vooral wat er rond et …

Ouders: wat moet je er mee?

Burgers worden steeds mondiger, en ouders zijn daar geen uitzondering op. Ze verlangen of eisen een hoger schooladvies voor hun kind. Ze eisen tekst en uitleg als een school een maatregel neemt tegen een personeelslid, of dat juist niet doet. …

Archief met alle posts