Blog

Het studentenhuiskeuken-effect, of: wat te doen met 375 miljoen

Joris Luyendijk schreef een paar jaar geleden een heel aardig boekje over de onderliggende drijfveren achter de financiële crisis: “dit kan niet waar zijn”. Hij fileert haarfijn hoe het systeem van banken en andere financiële bedrijven zo is ingericht dat …

De Staat van het Onderwijs

Op 12 april publiceerde de Inspectie ‘De staat van het Onderwijs 2016’. Hierin wordt jaarlijks gekeken naar de stand van zaken in het onderwijs. Vooral de verschillen tussen vergelijkbare scholen trekken de aandacht. Uiteraard kijk ik vooral wat er rond et …

Ouders: wat moet je er mee?

Burgers worden steeds mondiger, en ouders zijn daar geen uitzondering op. Ze verlangen of eisen een hoger schooladvies voor hun kind. Ze eisen tekst en uitleg als een school een maatregel neemt tegen een personeelslid, of dat juist niet doet. …

Klimaat. Juf, mag er een raampje open?

Van wijlen Michael Jackson, koning van de excentriciteit,  gaat het verhaal dat hij op tournee een tent meenam waarin hij pure zuurstof kon ademen. Zo dacht hij te zich verzekeren dat hij lang en gezond zou leven. Met de kennis …

Benchmarken en leerlingprognoses: artikel in Basisschoolmanagement

In het meinummer van het tijdschrift Basisschoolmanagement  is van mijn hand een artikel verschenen over het benchmarken en prognosticeren van leerlingaantallen. In het artikel ga ik in op de noodzaak en manieren om niet alleen de absolute, maar ook de …

Meten is weten?

Het is een oude zegswijze, vooral uit de hoek van de Bèta-wetenschappen en techniek. Meten is weten. En eerlijk is eerlijk, wij hebben veel te danken aan deze manier van kijken naar de wereld. Als je een kast gaat timmeren …

Scenario’s in het schoolplan- artikel in Basisschoolmanagement

Dit jaar maken veel scholen een nieuw schoolplan voor het tijdvak 2015-2019. Om betere plannen te kunnen maken, kan het nuttig zijn om scenario’s te ontwikkelen. Samen met Iris van Veen schreef ik een artikel om op een gestructureerde manier …

De kracht van de taal

De pen is machtiger dan het zwaard, zo wil een bekende uitdrukking. Uitzonderingen daar gelaten is dat ook zo. Hoe goed Johan Cruijff ook voetbalde, tegenwoordig is hij vooral bekend door zijn onnavolgbare uitspraken en met zijn column zet hij …

De eerste keer

Dit is mijn eerste keer. Mijn eerste blog-artikel. Voor mijn eerste eigen website. Ik ben voor het eerst een eigen bedrijf begonnen, dus voor het eerst denk ik écht na over promotie en acquisitiekracht.