Hoe kan je onderwijskwaliteit meten?

In de politiek en de maatschappij wordt al een aantal jaren gezocht naar methodes om inzichtelijk te maken wat meerwaarde van een school is. Ook kijkt de onderwijsinspectie steeds nadrukkelijker naar schoolbesturen om risico’s in de kwaliteit in kaart te brengen. Vaak wordt “gewoon” gekeken naar de gemiddelde score op de CITO-eindtoets. Daarmee doe je de vraag en de school echter te kort. De eindtoets meet immers alleen de eindopbrengst, zonder rekening te houden met de context en het niveau waarmee de leerlingen de school binnen kwamen.
Er zijn veel mogelijkheden om te meten wat er in de school gebeurt. Misschien zelfs té veel mogelijkheden: je kan zo veel meten dat je door de bomen het bos niet meer ziet. De kunst is dus goed te definiëren wat je belangrijk vindt, en wat je als schoolbestuur vindt van goed onderwijs.