Hoe kunnen de statuten van een schoolorganisatie worden gewijzigd?

Zoals voor alle rechtspersonen moeten de statuten van een schoolorganisatie door de notaris worden gewijzigd. Wie invloed heeft op de besluitvorming, verschilt per organisatie. Voor het openbaar onderwijs heeft de gemeenteraad wettelijk instemmingsrecht. Ook de GMR heeft inspraak. In de statuten is altijd vastgelegd hoe de statuten gewijzigd kunnen worden.