Hoe vaak vergadert een medezeggenschapsraad van een basisschool?

Dat bepaalt de MR zelf. Gebruikelijk is dat de MR iedere 6 tot 8 weken vergadert.