Hoe wordt de bekostiging voor een basisschool bepaald?

De telling van de leerlingen op 1 oktober is de belangrijkste basis voor de bekostiging. Hierin maakt het Rijk onderscheid tussen leerlingen van 4 tot 7 jaar en van 8 jaar en ouder. Op basis van het opleidingsniveau van de ouders kan een leerling een “gewicht” krijgen. Een hoger gewicht betekent dat de leerling zwaarder meetelt voor de bekostiging.

Ook zijn er correcties voor de gemiddelde leeftijd van het personeel en voor de totale omvang van de school.