Klimaat. Juf, mag er een raampje open?

Van wijlen Michael Jackson, koning van de excentriciteit,  gaat het verhaal dat hij op tournee een tent meenam waarin hij pure zuurstof kon ademen. Zo dacht hij te zich verzekeren dat hij lang en gezond zou leven. Met de kennis van nu is dat wel ironisch te noemen. Je kan je sowieso afvragen of een atmosfeer van pure zuurstof zo geweldig goed voor de mens is.

Het is in ieder geval wel zeker dat een tekort aan zuurstof slecht voor de mens is. Uiteraard stik je in het uiterste geval, maar al veel eerder doen de prestaties een stapje terug. Zowel lichamelijk als geestelijk. Niet voor niets hebben scholen en de overheid de afgelopen jaren vrij aanzienlijk geïnvesteerd in “frisse scholen”. CO2-meters, ventilatie met warmteterugwinning, enzovoort.

Hoe moet dat echter nu de CO2-waarden in de atmosfeer stijgen?  Je kan natuurlijk blijven ventileren, maar als de buitenlucht ook niet ‘fris’ is, schiet je daar weinig mee op. In landen die met flinke vervuiling kampen, zoals sommige regio’s in China, zijn er al scholen waar kinderen niet meer kunnen buitenspelen. In Nederland mogen nieuwe school niet te dicht bij snelwegen of onder aanvliegroutes worden gebouwd. Die lucht moet je dus niet binnen halen, als je school daar staat.

Misschien kunnen scholen op het platteland –in krimpgebieden– zich onderscheiden met hun (leef)klimaat. Persoonlijk betwijfel ik of ouders het klimaat een doorslaggevend argument vinden. Het is natuurlijk wel zo praktisch om een school dicht bij huis te zoeken.

Tanks vol zuurstof onder de school installeren lijkt mij met het oog op brandgevaar ook niet zo handig. Massaal “groene daken” aanleggen, of verplicht naast iedere school een park aanleggen? Dat zorgt in ieder geval wel voor een pittoresk beeld. Schooltuinen kunnen een heel nieuwe betekenis krijgen. Zou onze minister de PvE’s voor de MI aanpassen, zodat er meer geld komt voor groenonderhoud?

Misschien is het het eenvoudigste als we met z’n allen ons best doen om het probleem te voorkomen. Ik heb nog wat extra zonnepanelen besteld.