Wat is lumpsum?

Lumpsum betekent dat besturen zelf keuzes kunnen maken over de besteding van het geld. Er kan dus vrij geschoven worden tussen budgetten voor personeel, huisvesting en leermiddelen.