Scenario’s in het schoolplan- artikel in Basisschoolmanagement

Dit jaar maken veel scholen een nieuw schoolplan voor het tijdvak 2015-2019. Om betere plannen te kunnen maken, kan het nuttig zijn om scenario’s te ontwikkelen. Samen met Iris van Veen schreef ik een artikel om op een gestructureerde manier toekomstscenario’s te schrijven. Hiermee breng je in beeld hoe wereld rond de school zich zou kúnnen ontwikkelen. Aan de hand daar van kan je vast bedenken welke activiteiten nodig zijn als een bepaald scenario zich –deels of helemaal- ontvouwt.

Het artikel is in februari 2015 verschenen in het tijdschrift ‘Basisschoolmanagement’. Hier kan je het artikel lezen.

Wil je meer weten over scenario’s voor het schoolplan? Neem gerust even contact op.