Schoolbesturen worden door OCW bekostigd volgens het lumpsum-principe, gebaseerd op het aantal leerlingen op 1 oktober in het voorgaande schooljaar. Dit noemen we T-1. Het gevolg van T-1  is dat groeiende scholen altijd voor minder leerlingen bekostiging ontvangen dan dat er …

Wat is T-1? Lees meer »