Interim beleidskracht of secretaris

Soms heeft u tijdelijk beleidskracht nodig. Bijvoorbeeld omdat uw vaste medewerker verlof heeft. Vanzelfsprekend wilt u niet dat door zo’n oponthoud ook de ontwikkeling van het beleid stil staat. Uiteraard is ook mogelijk dat u tijdelijk extra capaciteit nodig hebt. Deze overbrugging vul ik met plezier voor u in.
Ik ben zeer ervaren in het opstellen van beleidsnotities en managementrapportages, vooral over onderwerpen rond bedrijfsvoering (zoals personeel, huisvesting en financiën) en governance. Concreet kunt u daarbij denken aan jaarverslagen, statuten of reglementen. Ook heb ik diverse notities geschreven over meer inhoudelijke onderwerpen, zoals VVE, hoogbegaafdheid en kwaliteitszorg.