Klachtenafhandeling, schorsing en verwijdering

Ieder schoolbestuur krijgt af en toe te maken met klachten van ouders. Hierbij is het van belang dat de juiste procedures worden gevolgd, maar ook dat de klacht op een effectieve manier wordt afgehandeld. Dat betekent dat het gesprek op een de-escalerende manier gevoerd wordt, waarbij het verschil van mening los blijft of komt van het persoonlijk vlak. 

Het schorsen of zelfs verwijderen van leerlingen komt in het basisonderwijs gelukkig maar zelden voor. Ook hierbij geldt dat het belangrijk is om de procedures correct te volgen. Daarbij is het belangrijk om goed te communiceren: met de betrokkenen, zowel ouders als personeel. 

Ik heb bij verschillende schoolbesturen veel ervaring opgedaan met deze onderwerpen. Doorgaans slaag ik er in de betrokkenen op zo’n manier met elkaar in gesprek te laten gaan, dat (weer) geredeneerd kan worden vanuit het belang van het kind.