Onderzoek en monitoring

Onderzoek en monitoring

Als bestuurder of manager wilt u uiteraard goed weten hoe uw organisatie er voor staat. Voor een belangrijk deel is dit immers de input voor, en/of het resultaat van, uw beleidsbeslissingen. Het is van het grootste belang voor uw organisatie om op het juiste moment en op basis van de juiste informatie, te kunnen sturen. Goede informatie is op ieder moment in de beleidsvorming onmisbaar: aan het begin (om een probleem helder in beeld te krijgen), onderweg (om te zien of de ingeslagen koers een reƫle is) en uiteraard aan het einde (om de effecten zichtbaar te maken).

Voorbeelden van mijn ervaring zijn: 

  • monitoring kwaliteitsgegevens
  • benchmarkonderzoek naar leerlingstromen (Lees de flyer)
  • leerling-prognoses
  • SWOT-analyses

Mijn ervaring ligt op alle onderdelen van dergelijke onderzoeken: het verzamelen van relevante gegevens, het analyseren van de data en het trekken van beleidsconclusies. Mijn rapportages zijn altijd toegankelijk en to the point, zodat ook betrokkenen die niet in de thematiek gespecialiseerd zijn, snel begrijpen wat de belangrijkste conclusies zijn.