Klanten

Momenteel werk ik voor verschillende klanten:

Onderwijsgroep Amstelland

Voor Onderwijsgroep Amstelland verzorg ik op verschillende projecten ondersteuning. Vaak gaat het om het opstellen en verantwoorden van subsidie-aanvragen, soms speel ik ook een rol in de uitvoering van die projecten. Voorbeelden hiervan zijn het project PO-VO, waarin samenwerking gezocht wordt tussen basisscholen en middelbare scholen, rond diverse thema’s die te maken hebben met de ontwikkeling van talenten van leerlingen. Ook heb ik gewerkt aan een project waarbij internationale ouders, variĆ«rend van ‘klassieke’ expats tot vluchtelingen, wegwijs gemaakt worden in het Nederlandse onderwijs en ook (meer) oefenen met de Nederlandse taal.

Stopoz

Sinds november 2016 lever ik Stopoz bestuurs- en beleidsondersteuning. Ik heb een aantal documenten opgesteld waarmee de governancestructuur versterkt is. Daarnaast heb ik onder andere meegewerkt aan het in beeld brengen en versterken van de strategische positie en heb ik het jaarverslag 2017 geschreven.

GMR Onderwijsgroep Amstelland

Voor deze gemeenschappelijke medezeggenschapsraad ben ik ambtelijk secretaris. Ik zorg voor de verspreiding van stukken, verslaglegging en waar adviseer ik de Raad.

GMR stichting Fluvium

De GMR van stichting Fluvium is nieuw gevormd na het samengaan van twee schoolbesturen. Als ambtelijk secretaris zorg ik voor de procesgang rond de vergaderingen, maar ik begeleid ook de Raad in het vinden van een nieuwe modus. Waar nodig adviseer ik over het versterken van de medezeggenschap binnen de stichting.

Kolom

Voor stichting Kolom lever ik een bijdrage aan de strategische ontwikkeling van de stichting. Daarbij gaat het met name om vragen rond de positie van een school.

Stichting Florente

In samenwerking met de Arbobutler  begeleid ik een focusgroep waarin we op zoek gaan naar de belangrijkste oorzaken en mogelijke oplossingen voor werkdruk. Het doel is om adviezen aan het bestuur, aan de scholen en aan MR’en te formuleren. Eerder heb ik samen met de Arbobutler een vergelijkbaar project uitgevoerd voor stichting Blosse.