Wat doet de medezeggenschapsraad van een basisschool?

De wet vereist van elke school dat zij een medezeggenschapsraad heeft. Hierin zitten ouders, personeelsleden en soms ook leerlingen. De schoolleiding is de gesprekspartner van de MR. Op basis van de wet medezeggenschap op scholen moet de schoolleiding op een aantal beschreven punten advies of instemming aan de MR vragen. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen punten die de hele MR aan gaan, of alleen ouders en leerlingen of personeelsleden.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*