Wat is een allocatiesysteem?

Een allocatiesysteem beschrijft op welke wijze het geld binnen de schoolorganisatie verdeeld wordt. Hier ligt vast welk deel bijvoorbeeld gereserveerd wordt voor de (eventuele) bovenschoolse organisatie, hoe omgegaan wordt met verschillen tussen scholen en welke (financiële) risico’s door de school of juist door het schoolbestuur ondervangen moeten worden.