Wat is een goede school?

Wat een goede school is, is bijna niet te beantwoorden, vergelijkbaar met de vraag wat lekker eten is. Voor mij is een goede school een school die kan laten zien dat de kinderen er beduidend meer leren dan als ze niet naar deze school zouden gaan. Een goede school geeft onderwijs dat bij (vrijwel) ieder kind past, eventueel met individuele aanpassingen. Een goede school gaat op een doordachte manier om met ouders, personeel en geld. Een goede school laat kinderen met plezier leren.