Wat is governance in het onderwijs?

Governance beschrijft de verantwoordingsstructuur binnen de schoolorganisatie. Typische governance-documenten zijn de statuten, een managementstatuut en een bestuursreglement.