Wat is het belang van demografie voor een school?

Omdat leerlingenaantallen van essentieel belang zijn voor de bekostiging van de school, is het belangrijk om inzicht te hebben in de demografie van het voedingsgebied. Hiermee kan de school voorspellen hoeveel leerlingen zij in de toekomst zal hebben, en dus ook hoeveel inkomsten verwacht mogen worden. Op basis daar van kan de school berekenen hoeveel personeel nodig zal zijn.