Wat is T-1?

Schoolbesturen worden door OCW bekostigd volgens het lumpsum-principe, gebaseerd op het aantal leerlingen op 1 oktober in het voorgaande schooljaar. Dit noemen we T-1.

Het gevolg van T-1  is dat groeiende scholen altijd voor minder leerlingen bekostiging ontvangen dan dat er feitelijk op school rondlopen. Krimpende scholen krijgen juist relatief veel geld. Sommige schoolbesturen kiezen er voor om binnen hun eigen allocatiesysteem dit effect op te heffen, en het geld op basis van de aanwezige leerlingen te verdelen. Dit noemen we een T-systeem.