Wat moet een school betalen van de bekostiging?

Het bestuur van de school ontvangt bekostiging van het Rijk. Daarmee moet de school in principe alles betalen wat de school nodig heeft: personeel, nascholing, boeken, schriften, computers, maar ook bijvoorbeeld gas en electra en het onderhoud aan het gebouw.