Wie zit in de medezeggenschapsraad van een basisschool?

De wet schrijft voor dat de medezeggenschapsraad van een basisschool bestaat uit in ieder geval ouders en personeelsleden. Soms zitten ook leerlingen in de MR.