Hoe bepaalt een school haar marktaandeel?

Als de leerlingaantallen van de eigen en omliggende scholen bekend zijn, kan het eigen marktaandeel worden berekend. Hiermee krijgt de school inzicht in hoeverre de werving van leerlingen in de pas loopt met de demografische ontwikkeling in de buurt.
Via www.cfi.nl zijn de resultaten van eerdere tellingen te downloaden.